Toughguard:

Tidligere har bileiere benyttet voksbaserte poIeringsmiddel for beskyttelse av bilens lakk. Carnauba er kanskje den mest kjente voksen, men også de syntetiske vokstypene er mye brukt. Alle voksbaserte poIeringsmidler inne-hoIder silikon for å gjøre voksen lett å arbeide med og for å øke lakkens dybde. PoIeringsmiddel med voks gir som regel en bra beskyttelse, men bare for en kort periode. Dessverre er det slik at voksens hoIdbarhet er begrenset og ikke alltid den beste. Luftforurensning, sur nedbør, soIens UV-stråler, veisalt, avfettingsmidler og lignende angriper og bryter raskt ned den beskyttende voksen. Dermed starter også lakkens oksidering og nedbrytning. Under normale forhoId gir en tradisjonell bilvoks beskyttelse av lakken i 3 - 6 mnd.Toughguard. er virkelig et langtidsbeskyttende lakkforseglingssystem for ny billakk. Gjennom først å anvende et poIeringsmiddel skapes det en positiv elektrisk ladet film, som på elektrokjemisk måte bindes sammen med den negativt ladde toppforseglingen. ResuItatet blir en enestående motstandskraft og en brilliant dybde og glans!