Tips:

De nærmeste 14 dagene etter at lakken er behandlet med Toughguard. er det viktig at man unngår all slags rengjøring av lakken. Dette fordi lakken skal oppnå fuIIstendig hardhet og for å få best muIig hoIdbarhet på beskyttelsesfilmen. Deretter kan bilen vaskes som vanlig. Det anbefales å bruke en pH-nøytral eller mild bilshampo. FøIg anvisningen nedenfor og bilen din blir rengjort på en trygg og sikker måte:

1. Spyl først rent i hjuIhus og under bilens støt-fangere. Spyl deretter av hele bilen med mye vann slik at løs møkk, sandkorn, insekter og lignende løsner. Bruk kaldt vann og arbeid nedenfra og oppover på bilen med vannstrålen. Man kan gjerne benytte høytrykksspyler.

2. Bruk bilshampo og svamp til bilvasken. Vann-temperaturen i bøtta må ikke være over 25°C. Unngå å vaske bilen i sterkt soIskinn og kon-troller med jevne mellomrom at ikke shampoen tørker på lakkens overflate.

3. Vask bilen nedenfra og oppover. Bruk rikelig med vann og skyll svampen med jevne mel-lomrom slik at ikke sandkorn og lignende blir sittende fast i svampen og kan gi riper i lakken.

4. Skyll av hele bilen nedenfra og opp. Bruk mye vann.

5. Til slutt tørkes bilen med semsket pusseskinn.


Blir behandlingen gjort etter ovennevnte an-visninger, kommer Toughguard. til å beskytte din bil i lang tid fremover. For å oppnå best muIig effekt bør lakken behandles på nytt etter 12 måneder. Vi på Autocosmetics AS ønsker deg lykke til med din nybehandlede bil og vi håper du blir fornøyd med resuItatet!